Läkemedel med sildenafil

 
 

 
 
Ämnet sildenafil är en komponent i ett antal mediciner som primärt verkar mot erektil dysfunktion (erektionsproblem) eller högt blodtryck i lungornas blodkärl (åkomman kallas även Pulmonell arteriell hypertension eller PAH). Den mest kända medicinen som baseras på sildenafil är förmodligen Viagra. Läkemedel mot erektil dysfunktion (impotens) som innehåller sildenafil ingår i en grupp mediciner som kallas för PDE5-hämmare. Tre andra ämnen som ingår i samma grupp är taladafil, avanafil samt vardenafil.

Här kan du köpa Sildenafil mot erektionsproblem via internet av ett godkänt nätapotek.

Så fungerar det
Effekten av sildenafil när det används mot erektil dysfunktion kan förklaras som att erektion underlättas i samband med sexuell stimulering genom att öka blodflödet till penis. En närmare förklaring innebär en kort översikt över fysiologiska reaktioner som inträffar i samband med erektion.

Mekanismen i kroppen som svarar för erektion av penis inkluderar många steg. Ett viktigt steg i processen är frisättning av kväveoxid i svällkropparna i penis, eller mer specifikt corpus cavernosum. Kväveoxiden aktiverar sedan ett enzym som kallas guanylatcyklas vilket leder till en ökning av cykliskt guanosinmonofosfat, som även kallas cGMP. Cykliskt guanosinmonofosfat gör det möjligt för den glatta muskulaturen slappna av och svällkropparna fyllas med blod. Svällkropparna växer och resultatet visar sig som en erektion. Det inflödande blodet kommer sedan att med hjälp av sitt eget tryck eller med hjälp av andra muskler stänga avflödet så att erektion bibehålls tills den sexuella stimulationen upphör eller mannen får utlösning.

Sildenafil verkar genom att hämma ett enzym som kallas cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 eller PDE5 som har som funktion att bryta ner cGMP. Ämnet cGMP fyller en funktion som gör det möjligt för svällkropparna fyllas med blod. Sildenafil hämmar PDE5 vilket ökar nivåerna av cGMP som sedan ökar blodflödet. Det krävs sexuell stimulans för att få effekten. Det parasympatiska nervsystemet sätts igång av sexuell stimulans vilket i sin tur aktiverar frisättning av kväveoxid. Detta leder till aktivering av cGMP vilket sätter igång blodflödet och slutligen erektion. I samband med användning av sildenafil får denna kedja en större effekt och ett ökat blodflöde underlättar en säker och hård erektion.

Används i många läkemedel
Sildenafil ingår i ett antal läkemedel. Mest känt är förmodligen potensmedlet Viagra men används även i många generiska varianter av Viagra som fungerar mot erektil dysfunktion. Ämnet ingår bland annat i följande godkända läkemedel i Sverige:

 • Viagra
 • Idilico
 • Revatio
 • Sildenafil 1A Farma
 • Sildenafil Accord
 • Sildenafil Actavis
 • Sildenafil Anthrop
 • Sildenafil navamedic
 • Sildenafil Orifarm
 • Sildenafil Orion
 • Sildenafil Pfizer
 • Sildenafil Stada
 • Sildenafil Teva

Potensmedel
Som en komponent i läkemedel mot erektil dysfunktion har Viagra och generiska varianter hjälpt många män med erektionsproblem. Läkemedlen är säkra att använda för män med så normalhälsa (dvs inga allvarliga hälsorproblem) och finns i många doseringar så att det går att välja en styrka som passar den individuella problematiken. Idag finns läkemedlet i styrkorna 25mg, 50mg samt 100mg. Rätt doserat hjälper läkemedlen även mot svårare potensproblem.

Det finns dock vissa saker att tänka med i samband med användning av potensmedel med sildenafil. Effekten har viss fördröjning, det tar oftast mellan 30 minuter till en timma innan effekten verkar för fullt. Effekten håller i sig mellan 4 till 6 timmar efter att läkemedlet börjar verka. Vissa hälsoproblem kan leda till att du inte bör använda Viagra och dess generiska varianter. Män med sjukdomar som kärlkramp, lågt blodtryck eller nedsatt leverfunktion bör inte använda läkemedlet. Användning rekommenderas heller inte för män som nyligen fått hjärtinfarkt eller stroke. Vissa läkemedel bör inte kombineras med Viagra och andra preparat som innehåller sildenafil. Det är framförallt läkemedel som innehåller nitrater som inte kan kombineras, men det finns även andra mediciner som kan orsaka problem. Om du regelbundet äter mediciner eller har svårare hälsoproblem bör du alltid konsultera läkare innan du använder potensmedel med sildenafil.

Bieffekter
Generellt är läkemedel med sildenafil som Viagra säkra att använda och ger sällan svårare biverkningar. Dock kan de likt andra läkemedel orsaka biverkning. De vanligast förekommande biverkningarna är dock milda och försvinner inom den vanliga verkningstiden.

Bieffekter som vanligast förekommer är bland annat yrsel, huvudvärk, rodnad, matsmältningsbesvär samt suddig syn. Om du upplever någon av dessa räcker det oftast att vänta ut dem, de försvinner nästan alltid inom den normala verkningstiden. Om du fortfarande har dem efter den normala verkningstiden bör du kontakta läkare.

Det finns även sällsynta och lite besvärligare biverkningar. De inträffar sällan och brukar i regel försvinna inom den normala verkningstiden men kan även vara längre. Typiska biverkningar i kategorin är bland annat torrhet i munnen, illamående, trötthet, hjärtklappning samt smärta muskler eller bröstet. Om någon av dessa varar längre än den normala verkningstiden bör du kontakta läkare.

De allvarligaste biverkningarna är extremt sällsynta och händer mer sällan än 1 på 10 000 personer. Typiska allvarliga biverkningar är bland annat minskat blodtryck, näsblod, stroke, hjärtattack, nedsättning eller förlust av hörsel samt att man kan svimma. Om någon allvarlig/sällsynt biverkning inträffar bör man alltid kontakta läkare.