Biverkningar

Sildenafil är en komponent i många potensmedel. Det mest kända är Viagra men det finns ett flertal mindre kända varianter som använder substansen sildenafil samt generiska varianter av Viagra. Som potensmedel har sildenafil varit till stor hjälp för män med erektionsproblem och är säkert att använda för män med normalhälsa. Likt andra läkemedel finns det dock ett par saker att ha i åtanke för att försäkra sig om säker användning. Sildenafil är även förknippat med vissa biverkningar.

Läs Viagras bipacksedel (Fass) om biverkningar

Tänk på detta i samband med användning
Viagra och andra potensmedel med sildenafil räknas som säkra att använda för män med normalhälsa, det vill säga för individer utan allvarliga hälsoproblem. Viagra och liknade generiska varianter finns många doseringar för att användare ska kunna få en dos som är lämplig för den individuella problematiken. Vanliga doseringar är styrkorna 25mg, 50mg samt 100mg. Det är oftast bra att testa den svagaste doseringen först, potensmedel med sildenafil är utformade för att verka mot påtagliga eller allvarliga erektionsproblem. Om du börjar med för stark dos kan effekten bli starkare än önskat eller risken för biverkningar öka. Rätt använt och korrekt doserat kan potensmedel med sildenafil kunna hjälpa även mot svårare erektionsproblem. Läs vår jämförelse mellan olika potensmedel här och du får en uppfattning om vad som kan vara lämpligt för dig.

Män som lider av svårare hälsoproblem kan under vissa omständigheter inte använda Viagra och generiska varianter. Det finns ett par sjukdomar och tillstånd som gör bruk av potensmedel med sildenafil farligt och användning avråds. Individer som lider av kärlkramp, nedsatt leverfunktion eller lågt blodtryck bör inte avvända potensmedel med sildenafil. Användning avråda även för män som nyligen fått en hjärtinfarkt eller stroke. En tumregel att hålla sig till är att alltid konsultera läkare innan användning om du lider av hälsoproblem.

Vissa läkemedel bör inte kombineras med Viagra eller generiska varianter. Användning avråds helt om du regelbundet tar läkemedel som innehåller nitrater. Det finns även andra läkemedel som inte bör kombineras med potensmedel med sildenafil, du bör därför konsultera läkare innan du använder Viagra och generiska varianter om du äter andra mediciner regelbundet.

Biverkningar
Negativa reaktioner är inte särskilt vanliga. Eventuella biverkningar är oftast milda och varar sällan längre än den normala verkningstiden.

Typiska biverkningar är:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Rodnad hud
  • Suddig syn
  • Matsmältningsbesvär

Om någon av de ovan uppräknade biverkningarna uppträder räcker det nästan alltid att vänta ut dem. De försvinner normalt inom den vanliga verkningstiden vilken varierar beroende på vilket preparat du använder. Du bör kontakta läkare om biverkningarna fortsätter efter den normala verkningstiden.

Vissa biverkningar är mer sällsynta och potentiellt allvarligare. De inträffar sällan och brukar normalt försvinna inom den normala verkningstiden. Typiska sällsynta biverkningar är illamående, trötthet, torrhet i munnen, hjärtklappning, smärta i bröstet eller muskelvärk. Om någon av de innan uppräknade biverkningarna varar längre än läkemedlets normala verkningstid bör kontakta läkare.

De mest sällsynta biverkningarna kan även vara de allvarligaste. De är extremt sällsynta, färre än 1 på 10 000 personer drabbas. Biverkningar i denna kategori är bland annat näsblod, minskat blodtryck, nedsättning av hörsel, svimning, stroke samt hjärtattack. Det rekommenderas stark att kontakta vården direkt om du känner av någon av de ovan uppräknade biverkningarna.