Cialis

Cialis har på senare år blivit ett av de mer populära läkemedlen mot erektil dysfunktion. Läkemedlet är särskilt omtyckt för sin långa verkningstid på upp till 36 timmar. Den långa verkningstiden upplevs av många män med erektionsproblem ge större möjligheter till sexuell spontanitet utan att behöva tänka på att de måste ta en tablett en stund innan samlag.

Verkan
Effekten av Cialis kan kort sammanfattas som att det blir lättare att få en hård och pålitlig erektion. Läkemedlet är effektivt och fungerar mot allt från lätta till svåra erektionsproblem. Cialis har dessutom en påtagligt längre verkningstid jämfört med andra potensmedel, effekten håller upp till 36 timmar efter läkemedlet börjat verka.

Effekten av läkemedlet kan vara stark eftersom det är tänkt att fungera även mot svårare erektionsproblem. Detta påverkar män som har särskilt lindriga erektionsproblem, effekten kan eventuellt bli starkare än önskat och risken för biverkningar kan öka något om du tar en för stark dosering. Ett sätt att undvika detta är att alltid börja med den lägsta doseringen och pröva starkare om effekten är otillfredsställande.

Dosering
Cialis finns ett antal doseringar. De vanligaste styrkorna är 2.5mg, 5mg, 10mg samt 20mg. De lägsta styrkorna är tänkt att användas som en daglig dos och de starkare är tänkt att intas vid behov.

En daglig dosering som är en del av en behandling mot erektil dysfunktion vars effekt håller i sig konstant så länge en dos per dygn intas. Den dagliga doseringen finns i styrkorna 2.5mg och 5mg. Dosen intas en gång per dygn och verkar ungefär 24 timmar. Det tar ca 2 timmar för läkemedlet att verka efter intag.

Cialis som intas vid behov finns i styrkorna 10mg och 20mg. Läkemedlet intas när det behövs, exempelvis före samlag. Från intag tar det ca 30 minuter innan preparatet får full effekt. Läkemedlets verkan håller sedan ungefär 36 timmar. De flesta män rekommenderas att först pröva doseringen med styrkan 10mg. Om effekten inte är tillfredsställande går man vidare till den starkare 20mg. Det finns vissa restriktioner, individer som lider av leverbesvär avråds från att använda starkare dosering än 10mg.

Så fungerar läkemedlet
Cialis innehåller ett aktivt ämne som kallas taladafil. Ämnets verkan uppnås genom att hämma ett enzym som kallas för fosfodiesteras typ 5, vilket under vissa omständigheter kan försvåra erektion. När enzymet hämmas underlättas avslappning av penis och blodcirkulationen stimuleras, vilket leder till en bättre blodcirkulation. Den sammantagna effekten leder till att det blir lättare att få en hård och pålitlig erektion i samband med sexuell stimulans.

Säker användning
Läkemedlet är säkert att använda för män med normalhälsa. Det finns dock vissa saker som användare måste ta hänsyn till för att försäkra sig om säker användning.

Vissa sjukdomar och sjukdomstillstånd innebär att Cialis kan vara farligt eller olämpligt att använda. Män med sjukdomar som svår hjärtsvikt, lågt blodtryck, svårare njursjukdomar, allvarligare leversjukdomar eller personer som haft en stroke de senaste sex månaderna bör inte använda läkemedlet.

Cialis bör inte kombineras med vissa läkemedel. För att vara på den säkra sidan kan du konsultera läkare innan användning om du regelbundet använder andra läkemedel regelbundet. Preparatet kan inte kombineras med läkemedel som innehåller nitrater.

Bieffekter
Cialis ger generellt sett få och milda biverkningar. Negativa biverkningar är sällsynta och sällan hälsofarliga. Biverkningarna brukar dessutom inte vara särskilt länge. De vanligast förekommande biverkningarna är huvudvärk och matsmältningsbesvär. Mindre vanliga biverkningar är bland annat snuva, rodnad, muskelvärk, yrsel samt smärta i ryggen.