Hur fungerar sildenafil?

Ämnet sildenafil ingår i läkemedel mot bland annat erektionsproblem eller mediciner mot sjukdomen Pulmonell arteriell hypertension. När det används mot erektil dysfunktion som bland annat Viagra fungerar det genom att med en biokemisk process underlätta erektion hos mannen. Sildenafil brukar räknas till en grupp läkemedel som kallas för PDE5-hämmare.

Vad händer i kroppen
Sildenafil behandlar erektionsproblem genom påverka fysiologiska processer som sker i samband med sexuell stimulans vilket i sin tur leder till erektion. Ämnet kan därför inte sägas öka sexlusten eller libidon, utan underlättar för kroppen att uppnå en hård erektion. En kort översikt över ämnets verkan kan sammanfattas som att erektion vid sexuell stimulans underlättas genom att blodflödet till penis ökar. Det krävs sexuell stimulans för att läkemedel med sildenafil ska verka som det är tänkt.


Detta händer i kroppen med viagra

För att ge en mer detaljerad förklaring behövs det en översikt över kroppens fysiologiska reaktioner i samband med erektionen. Processen som svarar för att åstadkomma erektion sker i flera steg. I processen är frisättning av kväveoxid i penisens svällkroppar ett viktigt steg. Kväveoxiden aktiverar ett enzym som kallas guanylatcyklas. Detta leder till en ökning av cykliskt guanosinmonofosfat, som förkortas cGMP. Cykliskt guanosinmonofosfat gör det sedan möjligt för den glatta muskulaturen att slappna av och svällkropparna i penis fylls med blod vilket resulterar i erektion. Erektion bibehålls genom att avflödet stängs av med hjälp av det inflödande blodets eget tryck eller med vissa muskelgrupper, dvs penis är fortsätter att vara fylld med blod. Avflödet stängs av fram tills den sexuella stimulansen upphör eller mannen får utlösning. När sexuell stimulans upphör eller mannen fått utlösning tillåts blodet att flöda ut från penis igen och erektionen avtar.

Sildenafil underlättar erektion genom att hämma ett enzym som kallas PDE5 (fullständig benämning cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5) vilket har som funktion att bryta ner cGMP. Genom att minska nerbrytningen av cGMP blir nivåerna av ämnet högre. Detta påverkar blodflödet då högre nivåer av cGMP leder till ökat blodflödet till penis. Det ökade blodflödet underlättar att uppnå erektion samt ger i de flesta fall en betydligt stabilare erektion.

När du använder potensmedel med sildenafil behövs det sexuell stimulans för att uppnå effekten. Detta beror på att i det parasympatiska nervsystemet aktiveras av sexuell stimulans vilket sätter igång frisättning av kväveoxid som i sin tur aktiverar enzymet cGMP. Enzymet sätter igång blodflödet som sedan ger erektion. Sildenafil kan sägas ge hela den innan beskrivna kedjan en större effekt och i synnerhet ger ett ökat blodflöde till penis, men det krävs sexuell stimulans för att starta processen vilket sildenafil inte påverkar.

Vad innebär den praktiska effekten?
Viagra och andra potensmedel som innehåller sildenafil ger en påtaglig effekt. Hos män som normalt har stora svårigheter att uppnå erektion innebär det att det är blir betydligt lättare att få en erektion i samband med sexuell aktivitet. Hos män som har mindre erektionsproblem blir erektionen hårdare och pålitligare än normalt.