Levitra

Levitra är ett snabbverkande läkemedel mot erektionsproblem. I normala fall börjar Levitra verka inom 15-30 minuter vilket är snabbare än andra liknade potensmedel på marknaden. Andra potensmedel som Viagra behöver exempelvis mellan 30 till 60 minuter innan det får full effekt. En annan uppskattad egenskap är att Levitra kan användas av män med vissa hälsoproblem som hindrar dem från att använda andra potensmedel.

Effekt
Levitra ger en effekt som gör det lättare för män med erektionsproblem att få och bibehålla erektion. Detta visar sig som att det blir lättare att uppnå erektion i samband med sexuell stimulans. Erektionen blir även pålitligare samt i vissa fall hårdare än normalt. Läkemedlets verkan håller i sig ungefär fem timmar efter att preparatet börjat verka.

Levitra är säkert för män med normalhälsa. Läkemedlet orsakar få och milda biverkningar jämfört med andra behandlingar mot impotens. Rätt doserat och efter konsultation med läkare kan Levitra även användas av äldre män samt män med vissa hälsoproblem, detta beskrivs närmare under rubriken ”Användning och dosering”. Även om det är ett säkert läkemedel bör viss försiktighet iakttas. Män som lider av hjärtproblem, leverproblem samt lågt blodtryck bör konsultera läkare innan användning. Om du regelbundet använder andra läkemedel bör du för säkerhets skull stämma av med läkare innan du använder Levitra. Du bör heller inte ta mer än ett piller per dygn.

Så fungerar läkemedlet
Den aktiva substansen vardenafil ger läkemedlet sin effekt genom att hämma enzymet PDE-5. När PDE-5 hämmas blir det lättare för musklerna i penis att slappna och ökar blodflödet till penis. Detta gör det lättare att få en hård och pålitlig erektion i samband med sexuell stimulans.

Användning och dosering
Levitra intas oralt vid behov, exempelvis innan sexuell aktivitet. Läkemedlet finns doseringarna 5mg, 10mg samt 20mg. Levitra är generellt mildare än andra receptbelagda läkemedel mot erektionsproblem. Doseringarna är anpassade för att fylla olika behov.

Den svagaste doseringen på 5mg kan användas av män med hälsoproblem, men det är en bra ide att konsultera läkare innan användning för att vara på den säkra sidan. Doseringen är även passande för män som provar på en impotensbehandling för första gången. 5mg dosen ger mildare effekt än de starkare 10mg och 20 mg doseringarna, men det positiva är att eventuella bieffekter är betydligt mildare. 5mg doseringen kan övervägas för:

  • Äldre män(65+)
  • Män med hjärt och kärlsjukdomar
  • Män med nedsatt funktion i levern
  • Män med nedsatt funktion i njurar
  • Män som har problem med blodflödet
  • Män som lider av blödningar

Den vanliga doseringen för män med normalhälsa är 10mg. Doseringen används normalt inte till personer som lider av sjukdomstillstånd eller använder andra läkemedel som påverkar läkemedlets verkan. 10mg doseringen ger bra effekt och ger sällan biverkningar.

Den starkaste dosering är 20mg och är anpassad för män som inte får tillfredsställande effekt av 10mg. Det avråds att direkt börja med 20mg. Män med normalhälsa rekommenderas börja med 10mg. Om effekten inte upplevs som tillräckligt bra kan man börja använda Levitra 20mg. Doseringen ger en starkare effekt men kan även ge något kraftigare biverkningar.

Bieffekter
Levitra ger generellt färre och mildare biverkningar jämfört med andra receptbelagda potensmedel. Biverkningar är sällsynta och milda. Eventuella biverkningar brukar klinga av och försvinna inom preparatets vanliga verkningstid på omkring fem timmar. Om någon biverkning varar längre än den normala verkningstiden bör du kontakta läkare.

De vanligast förekommande biverkningarna är yrsel, huvudvärk, rodnad i ansiktet samt matsmältningsbesvär. Mer ovanliga och potentiellt allvarligare biverkningar är svullnad i ansiktet, illamående, trötthet, blodsprängda ögon samt hjärtklappning.